Bút ký - Phóng sự dự thi về 50 năm Chiến thắng Khe Sanh:

Dựng thương hiệu cho Khe Sanh

Dây chuyền sản xuất nước uống MV hiện đại. Ảnh: HT.
Dây chuyền sản xuất nước uống MV hiện đại. Ảnh: HT.
Dây chuyền sản xuất nước uống MV hiện đại. Ảnh: HT.