Dựng chòi canh cát tặc sông Hương

Người dân thôn Hạ, xã Dương Hòa (thị xã Hương Thủy) phải dựng lán trại sát bờ sông để xua đuổi các tàu thuyền khai thác cát trộm. Ảnh: NĐT
Người dân thôn Hạ, xã Dương Hòa (thị xã Hương Thủy) phải dựng lán trại sát bờ sông để xua đuổi các tàu thuyền khai thác cát trộm. Ảnh: NĐT