Đua bò Bảy Núi, càng sửa càng sai

Cận cảnh một cuộc tranh cãi với lý do bò bị loại khỏi cuộc chơi vì tạt ra khỏi giới hạn đường đua.
Cận cảnh một cuộc tranh cãi với lý do bò bị loại khỏi cuộc chơi vì tạt ra khỏi giới hạn đường đua.
Cận cảnh một cuộc tranh cãi với lý do bò bị loại khỏi cuộc chơi vì tạt ra khỏi giới hạn đường đua.
Lên top