Đưa âm thanh nhạc cụ thổ dân Úc “chinh phục” người Việt

Anh Vũ bên cây sáo didgeridoo- một nhạc cụ truyền thống của thổ dân Úc dài khoảng 2,5 mét.
Anh Vũ bên cây sáo didgeridoo- một nhạc cụ truyền thống của thổ dân Úc dài khoảng 2,5 mét.