Du lịch Sa Pa - bao giờ mới “xem lại mình”?

Phía sau xe rác kinh khủng giữa trung tâm Sa Pa đông đúc này là đoàn người… thi nhau bịt mũi.
Phía sau xe rác kinh khủng giữa trung tâm Sa Pa đông đúc này là đoàn người… thi nhau bịt mũi.
Phía sau xe rác kinh khủng giữa trung tâm Sa Pa đông đúc này là đoàn người… thi nhau bịt mũi.
Lên top