Đóng tàu 67, Ngân hàng NNPTNT Thanh Hóa: Giữ sổ đỏ của ngư dân, báo cáo sai sự thật

Ngân hàng NNPTNT Thanh Hoá đã dùng hợp đồng thế chấp tài sản đảm bảo cho khoản vay đóng tàu 67. Ảnh: X.H
Ngân hàng NNPTNT Thanh Hoá đã dùng hợp đồng thế chấp tài sản đảm bảo cho khoản vay đóng tàu 67. Ảnh: X.H