Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đôi vợ chồng công nhân khuyết tật vượt lên nghịch cảnh