Độc đáo món cá “ông trời” ngồi trên ban thờ ngày cuối năm

Cá thửng sau khi sấy xong có màu vàng suộm đảm bảo độ dai, vị ngọt đậm.
Cá thửng sau khi sấy xong có màu vàng suộm đảm bảo độ dai, vị ngọt đậm.
Cá thửng sau khi sấy xong có màu vàng suộm đảm bảo độ dai, vị ngọt đậm.
Lên top