Xe hợp đồng “trá hình” chạy tuyến cố định “nuốt trọn” cả nghìn tỉ đồng tiền thuế - Kỳ 4:

Doanh nghiệp “lách” qua “lỗ hổng” Nghị định 86

Nhân viên XE Việt Nam Limousine thu tiền khách ngay trên xe. Ảnh: TT
Nhân viên XE Việt Nam Limousine thu tiền khách ngay trên xe. Ảnh: TT
Nhân viên XE Việt Nam Limousine thu tiền khách ngay trên xe. Ảnh: TT