Điều ước giản dị của gia đình anh hùng Nguyễn Viết Xuân

Vợ anh hùng Nguyễn Viết Xuân-bà Nguyễn Thị Thanh và con trai Nguyễn Viết Lai.
Vợ anh hùng Nguyễn Viết Xuân-bà Nguyễn Thị Thanh và con trai Nguyễn Viết Lai.
Vợ anh hùng Nguyễn Viết Xuân-bà Nguyễn Thị Thanh và con trai Nguyễn Viết Lai.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top