RỐI LOẠN GIAO THÔNG DỊP TẾT - Kỳ cuối:

Điệp khúc tắc đường và bài toán khó giải

Cảnh tắc đường thường nhật ở Hà Nội.
Cảnh tắc đường thường nhật ở Hà Nội.