Diêm dân nhọc nhằn giữ nghề ở Hải Lý

Nỗi nhọc nhằng của diêm dân trên những cánh đồng muối nắng chói chang.
Nỗi nhọc nhằng của diêm dân trên những cánh đồng muối nắng chói chang.
Nỗi nhọc nhằng của diêm dân trên những cánh đồng muối nắng chói chang.