Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Diêm dân nhọc nhằn giữ nghề ở Hải Lý

Nỗi nhọc nhằng của diêm dân trên những cánh đồng muối nắng chói chang.
Nỗi nhọc nhằng của diêm dân trên những cánh đồng muối nắng chói chang.