Đỉa đói” vét ruột sông Đồng Nai

Tàu hút cát như “đỉa đói” vét ruột sông Đồng Nai - đoạn giáp ranh giữa tỉnh Lâm Đồng và Bình Phước. Ảnh: K.L
Tàu hút cát như “đỉa đói” vét ruột sông Đồng Nai - đoạn giáp ranh giữa tỉnh Lâm Đồng và Bình Phước. Ảnh: K.L