Đi tìm “công nghệ” của đặc sản nước mắm xứ Nghệ

Chủ cơ sở sản xuất nước mắm  tại làng nghề Hải Giang 1 giới thiệu sản phẩm nước mắm hạ thổ với du khách. Ảnh: Đức Chung
Chủ cơ sở sản xuất nước mắm tại làng nghề Hải Giang 1 giới thiệu sản phẩm nước mắm hạ thổ với du khách. Ảnh: Đức Chung
Chủ cơ sở sản xuất nước mắm tại làng nghề Hải Giang 1 giới thiệu sản phẩm nước mắm hạ thổ với du khách. Ảnh: Đức Chung
Lên top