Đi tìm bí mật của đàn trâu "khổng lồ" chăn thả ngay giữa lòng Hà Nội

Ngày qua ngày, từ cặp trâu ban đầu giờ đã lên đến hàng trăm con.
Ngày qua ngày, từ cặp trâu ban đầu giờ đã lên đến hàng trăm con.
Ngày qua ngày, từ cặp trâu ban đầu giờ đã lên đến hàng trăm con.