“Dị thường” mùa bão 2017

Người dân xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TPHCM) được lo ăn uống, chăm sóc sức khỏe trong những ngày đi tránh bão. Ảnh: TRƯỜNG SƠN
Người dân xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TPHCM) được lo ăn uống, chăm sóc sức khỏe trong những ngày đi tránh bão. Ảnh: TRƯỜNG SƠN
Người dân xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TPHCM) được lo ăn uống, chăm sóc sức khỏe trong những ngày đi tránh bão. Ảnh: TRƯỜNG SƠN
Lên top