Đêm Hải Phòng

Sông Tam Bạc - Nguồn cảm hứng của rất nhiều nhà thơ, họa sĩ. Ảnh: TRẦN SƠN
Sông Tam Bạc - Nguồn cảm hứng của rất nhiều nhà thơ, họa sĩ. Ảnh: TRẦN SƠN