“Đàn con vàng” ở rừng nghèo Quảng Nam

Vọoc chà vá chân xám được ghi nhận tại Núi Thành, Quảng Nam. Ảnh: LPC.
Vọoc chà vá chân xám được ghi nhận tại Núi Thành, Quảng Nam. Ảnh: LPC.
Vọoc chà vá chân xám được ghi nhận tại Núi Thành, Quảng Nam. Ảnh: LPC.
Lên top