Đại tá Lê Hồng Thắng: Người phá hàng trăm vụ án trọng điểm ở đất Cảng

Đại tá Lê Hồng Thắng (hàng sau, thứ 5 từ phải sang) trong chuyến đi từ thiện tại Sơn La tháng 8.2017.
Đại tá Lê Hồng Thắng (hàng sau, thứ 5 từ phải sang) trong chuyến đi từ thiện tại Sơn La tháng 8.2017.