Đại học Thủy lợi “mắc kẹt” ở Phố Hiến

Cảnh vắng lặng tại Trường Đại học Thủy lợi - Cơ sở Phố Hiến.
Cảnh vắng lặng tại Trường Đại học Thủy lợi - Cơ sở Phố Hiến.
Cảnh vắng lặng tại Trường Đại học Thủy lợi - Cơ sở Phố Hiến.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM