Cứu lũ vùng biên

Đường tuần tra biên giới tại huyện Ia H’Drai (Kon Tum) bị sạt lở nặng. Ảnh: ĐÌNH VĂN
Đường tuần tra biên giới tại huyện Ia H’Drai (Kon Tum) bị sạt lở nặng. Ảnh: ĐÌNH VĂN
Đường tuần tra biên giới tại huyện Ia H’Drai (Kon Tum) bị sạt lở nặng. Ảnh: ĐÌNH VĂN
Lên top