Cựu chiến binh mòn mỏi chờ được... thương binh

Cụ Thịnh trong một lần về thăm nhà tù Phú Quốc.
Cụ Thịnh trong một lần về thăm nhà tù Phú Quốc.