Cuối cùng thì cũng có con voi nhà... đau đẻ

Voi H’Ban Nang (bên trái ảnh) và voi bảo mẫu H’Băn. Ảnh: H.L
Voi H’Ban Nang (bên trái ảnh) và voi bảo mẫu H’Băn. Ảnh: H.L