Kỳ 2 loạt phóng sự “Trụ trì uống rượu tây, nhắm tiết canh!

Cuộc trò chuyện “khó tin” với sư trụ trì chùa ăn tiết canh, uống rượu Tây...

Lên top