Cuộc thi "Viết về người lao động - viết cho người lao động": Chuyện về Bí thư Tỉnh ủy Sô Lây Tăng

Ông Sô Lây Tăng với cố nhà báo Hữu Thọ tại biên giới Việt - Lào (ảnh trái). Ảnh: TL
Ông Sô Lây Tăng với cố nhà báo Hữu Thọ tại biên giới Việt - Lào (ảnh trái). Ảnh: TL
Ông Sô Lây Tăng với cố nhà báo Hữu Thọ tại biên giới Việt - Lào (ảnh trái). Ảnh: TL