Cuộc sống người dân quanh khu vực Formosa Nhơn Trạch: Nước ngầm bị ô nhiễm, không khí bị đầu độc

 Formosa Nhơn Trạch (Đồng Nai) đang xả khí thải.
Formosa Nhơn Trạch (Đồng Nai) đang xả khí thải.