Cuộc sống đảo lộn vì dự án

Đất ông Nguyễn Văn Cảnh sử dụng, vốn là đất của liệt sĩ và Mẹ Việt Nam Anh hùng, nay không được công nhận là đất ở. Ảnh: QĐ
Đất ông Nguyễn Văn Cảnh sử dụng, vốn là đất của liệt sĩ và Mẹ Việt Nam Anh hùng, nay không được công nhận là đất ở. Ảnh: QĐ
Đất ông Nguyễn Văn Cảnh sử dụng, vốn là đất của liệt sĩ và Mẹ Việt Nam Anh hùng, nay không được công nhận là đất ở. Ảnh: QĐ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top