Cù lao Đất – nơi đau đẻ cũng phải… nín

Con phà vượt sóng Hàm Luông 1,5 km từ đất liền mới đến được cù lao Đất
Con phà vượt sóng Hàm Luông 1,5 km từ đất liền mới đến được cù lao Đất
Con phà vượt sóng Hàm Luông 1,5 km từ đất liền mới đến được cù lao Đất
Lên top