Công nhân về rốn lũ giúp dân

Ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch CĐCS cùng các công nhân Công ty Teakwang Vina, thăm hỏi các em học sinh huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.
Ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch CĐCS cùng các công nhân Công ty Teakwang Vina, thăm hỏi các em học sinh huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.