Công nhân đình công đòi quyền... đi vệ sinh

Gần 900 công nhân Cty Shilla Bags ngừng việc đòi quyền….đi vệ sinh.
Gần 900 công nhân Cty Shilla Bags ngừng việc đòi quyền….đi vệ sinh.
Gần 900 công nhân Cty Shilla Bags ngừng việc đòi quyền….đi vệ sinh.
Lên top