Cô Tô, quần đảo chiến lược biển Ðông Bắc

“Bàn nhậu” trên cát khi đêm xuống dành cho du khách ở bãi biển Cô Tô (ảnh: a25hotel.com)
“Bàn nhậu” trên cát khi đêm xuống dành cho du khách ở bãi biển Cô Tô (ảnh: a25hotel.com)
“Bàn nhậu” trên cát khi đêm xuống dành cho du khách ở bãi biển Cô Tô (ảnh: a25hotel.com)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top