Có hay không đường dây “rửa hàng rừng” ở An Giang?

Không chỉ “mua bán” giấy tờ khống trước mắt chúng tôi, bà chủ trang trại này còn khoe ra những giấy xác định nguồn gốc động vật cho món hàng lậu chưa kịp... tuồn về! Giấy này quá hạn và phải hủy.
Không chỉ “mua bán” giấy tờ khống trước mắt chúng tôi, bà chủ trang trại này còn khoe ra những giấy xác định nguồn gốc động vật cho món hàng lậu chưa kịp... tuồn về! Giấy này quá hạn và phải hủy.
Không chỉ “mua bán” giấy tờ khống trước mắt chúng tôi, bà chủ trang trại này còn khoe ra những giấy xác định nguồn gốc động vật cho món hàng lậu chưa kịp... tuồn về! Giấy này quá hạn và phải hủy.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top