Chuyện về Châu - họa sĩ tật nguyền vượt qua số phận dioxin

Chân dung họa sĩ Lê Minh Châu.
Chân dung họa sĩ Lê Minh Châu.