Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chuyện người “vắt chanh không bỏ vỏ”

“Nông dân” Nguyễn Văn Hiển trong trang trại chanh của mình. Ảnh: Nhân vật cung cấp
“Nông dân” Nguyễn Văn Hiển trong trang trại chanh của mình. Ảnh: Nhân vật cung cấp