Chuyện người “đi ngược gió” chống tiêu cực

Cụ Hoàng Tú cùng các cháu nội, ngoại trước Bằng vinh danh Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: N.C
Cụ Hoàng Tú cùng các cháu nội, ngoại trước Bằng vinh danh Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: N.C