Chuyện khó tin đầu năm học mới: Hàng ngàn học sinh phải học ca ba ngay giữa thành phố lớn

Học sinh lớp 3 trường tiểu học Tam Phước 2 ăn vội cái bánh bao để chuẩn bị vào học ca 2 (suất học từ 10g30 đến 13g30)
Học sinh lớp 3 trường tiểu học Tam Phước 2 ăn vội cái bánh bao để chuẩn bị vào học ca 2 (suất học từ 10g30 đến 13g30)
Học sinh lớp 3 trường tiểu học Tam Phước 2 ăn vội cái bánh bao để chuẩn bị vào học ca 2 (suất học từ 10g30 đến 13g30)
Lên top