Chuyện cổ tích về người thầy ở vùng cao xứ Quảng

Thầy Cương dạy học cho học sinh thôn Gò Da ở nội trú.
Thầy Cương dạy học cho học sinh thôn Gò Da ở nội trú.