Chuyện cổ tích về cô bé “chim cánh cụt”

Cô bé “chim cánh cụt” múa chính trong một tiết mục văn nghệ của trường.
Cô bé “chim cánh cụt” múa chính trong một tiết mục văn nghệ của trường.
Cô bé “chim cánh cụt” múa chính trong một tiết mục văn nghệ của trường.