Chứng nhân của Sơn Trà

Ông Đặng Hòa – một trong những chứng nhân của Sơn Trà. Ảnh: H.V.M
Ông Đặng Hòa – một trong những chứng nhân của Sơn Trà. Ảnh: H.V.M