Chùm ảnh phơi bày sự thật trong các "thung lũng ma" ở Hòa Bình

Chúng tôi đã rợn người khi thấy các chàng trai bản cõng từng bao tải thuốc nổ đi qua.
Chúng tôi đã rợn người khi thấy các chàng trai bản cõng từng bao tải thuốc nổ đi qua.
Chúng tôi đã rợn người khi thấy các chàng trai bản cõng từng bao tải thuốc nổ đi qua.
Lên top