Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm và dấu ấn 30 năm đổi mới

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm - Tổng GĐ Tổng Cty Tân Cảng Sài Gòn (người thứ 2 bên trái) - là người có nhiều đổi mới, góp phần đưa thương hiệu Tân Cảng Sài Gòn vươn ngang tầm thế giới
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm - Tổng GĐ Tổng Cty Tân Cảng Sài Gòn (người thứ 2 bên trái) - là người có nhiều đổi mới, góp phần đưa thương hiệu Tân Cảng Sài Gòn vươn ngang tầm thế giới