Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chùa Sùng Khánh - địa chỉ thiêng ven đường thiên lý

Nhìn từ xa, chùa Sùng Khánh ẩn kín trong rừng cây xanh, dưới chân là những nếp nhà của đồng bào Tày.
Nhìn từ xa, chùa Sùng Khánh ẩn kín trong rừng cây xanh, dưới chân là những nếp nhà của đồng bào Tày.