Chủ tịch xã xuyên lũ dữ đi cứu dân

Việc tổ chức cấp phiếu nhận quà ở xã Gia Phố rất bài bản, được người dân hài lòng. Ảnh: T.TUẤN
Việc tổ chức cấp phiếu nhận quà ở xã Gia Phố rất bài bản, được người dân hài lòng. Ảnh: T.TUẤN