Chợ Xanh và những gam màu tối

Những cảnh nhếch nhác không thể tưởng tượng nổi 
của chợ trung tâm thành phố tỉnh lỵ Cao Bằng.
Những cảnh nhếch nhác không thể tưởng tượng nổi của chợ trung tâm thành phố tỉnh lỵ Cao Bằng.