CHUYỆN ĐỘNG TRỜI Ở NHNNPTNT ĐỒNG NAI:

Cho vay “ẩu” gây nợ xấu vẫn “ào ào” thăng tiến

NHNNPTNT Đồng Nai.
NHNNPTNT Đồng Nai.
NHNNPTNT Đồng Nai.