Chiến đấu tự do như MMAVõ sư Mai Thanh Ba (trái) đang huấn luyện kỹ thuật “Gối bay”, một đòn hiểm của môn phái Muay Thai. Võ sư cho biết, MMA không phải là môn phái võ, MMA chỉ là một bộ luật thi đấu. Để có thể thi đấu tốt trong luật MMA, các võ sĩ phải hội tụ các kỹ năng tổng hợp của nhiều môn phái khác nhau.
Võ sư Mai Thanh Ba (trái) đang huấn luyện kỹ thuật “Gối bay”, một đòn hiểm của môn phái Muay Thai. Võ sư cho biết, MMA không phải là môn phái võ, MMA chỉ là một bộ luật thi đấu. Để có thể thi đấu tốt trong luật MMA, các võ sĩ phải hội tụ các kỹ năng tổng hợp của nhiều môn phái khác nhau.
Võ sư Mai Thanh Ba (trái) đang huấn luyện kỹ thuật “Gối bay”, một đòn hiểm của môn phái Muay Thai. Võ sư cho biết, MMA không phải là môn phái võ, MMA chỉ là một bộ luật thi đấu. Để có thể thi đấu tốt trong luật MMA, các võ sĩ phải hội tụ các kỹ năng tổng hợp của nhiều môn phái khác nhau.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top