Người Việt, đừng tự đầu độc (kỳ 6):

Chè ngấm “độc” gây chấn động dư luận

Hy vọng, đến năm 2016, chè Lâm Đồng sẽ không còn “nhiễm độc”.
Hy vọng, đến năm 2016, chè Lâm Đồng sẽ không còn “nhiễm độc”.
Hy vọng, đến năm 2016, chè Lâm Đồng sẽ không còn “nhiễm độc”.
Lên top