Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cháy nhà ra mặt... karaoke không phép

Tranh của ĐAN.
Tranh của ĐAN.