BÀI DỰ THI BÚT KÝ, PHÓNG SỰ 990 NĂM ĐẤT VÀ NGƯỜI NGHỆ AN

Chàng trai miền Trà Lân khởi nghiệp từ tre Việt

Anh Nguyễn Đình Hùng-Bí thư Huyện ủy Con Cuông (Nghệ An) xem các sản phẩm của Trà Lâm BAMBOO. Ảnh: Đăng Việt
Anh Nguyễn Đình Hùng-Bí thư Huyện ủy Con Cuông (Nghệ An) xem các sản phẩm của Trà Lâm BAMBOO. Ảnh: Đăng Việt
Anh Nguyễn Đình Hùng-Bí thư Huyện ủy Con Cuông (Nghệ An) xem các sản phẩm của Trà Lâm BAMBOO. Ảnh: Đăng Việt
Lên top