Chạm vào vị xuân biên cương

Chăm sóc vườn rau của đồn biên phòng Tùng Vài (Hà Giang).
Chăm sóc vườn rau của đồn biên phòng Tùng Vài (Hà Giang).